ΕΙΕΑΔ -ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΔΕΛΤΙΟ 3/2015, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

23/11/2015

ΕΙΕΑΔ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ 3/2015

ΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 18-24 ΕΤΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δρ. Χρύσα Παϊδούση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: c.paidoussi@eiead.gr