ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΕΑΔ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΕΑΔ-201321/07/2015

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ΣΕΙΡΑ: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Ολυμπία Καμινιώτη, Ph.D.  Διεύθυνση Ανάλυσης Αγοράς Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων, ΕΙΕΑΔ.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Ολυμπία Καμινιώτη, Σταύρος Γαβρόγλου, Χρύσα Παϊδούση, Παναγιώτης Κυριακούλιας, Απόστολος Χαρίσης, Κωνσταντίνα, Μπασκόζου, Μαρία – Χριστίνα Τσιάμα,  Πλάτων Τήνιος

ISSN: 2241-4827
Αθήνα, Ιούλιος 2014