ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΕΑΔ (3): Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID 19 – Νοέμβριος 2020

Αθήνα, 17/11/2020

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΕΑΔ (3): Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID 19 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΕΙΡΑ: Θεματικά Δελτία Ενημέρωσης

Σύνταξη: Παναγιώτης Κυριακούλιας

Επικοινωνία: p.kyriakoulias@eiead.gr