ΕΙΕΑΔ: ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

02/08/2011

Στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2011 εγκρίθηκαν οι Οδηγοί Αξιολόγησης

για τις Προσκλήσεις Α, Β και Γ:

Οδηγός Αξιολόγησης για την Πρόσκληση Α

Οδηγός Αξιολόγησης για την Πρόσκληση Β

Οδηγός Αξιολόγησης για την Πρόσκληση Γ

27/07/2011

ΕΚΑΕ: Ενέργειες και Δράσεις Κατάρτισης 2001-2011

31/05/2011

Στο πλαίσιο της καλύτερης εξυπηρετησής σας και λόγω τεχνικών προβλημάτων στο server
κατά τις ώρες 4.00-9.00π.μ της 30ης/05/2011, σας ενημερώνουμε ότι θα είναι δυνατή η επισύναψη
αρχείων για τις προσκλήσεις Α και Β, έως τις 17.00 το απόγευμα της 31ης/05/2011.

19/05/2011

12/05/2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α και Β

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για τις Προσκλήσεις Α και Β, όπως προκύπτει από τα ηλεκτρονικά στατιστικά στοιχεία,
σας ενημερώνουμε ότι:
1.  Οι ενδιαφερόμενοι Κλαδικοί Φορείς και επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέχρι τη
Δευτέρα 16 Μαίου 2011 και ώρα 12η μεσημβρινή με συμπληρωμένα όλα τα πεδία.
2. Παρέχεται η δυνατότητα το up loading των επισυναπτόμενων αρχείων να γίνει ηλεκτρονικά έως τις 31/05/2011
και ώρα 12η μεσημβρινή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

α/ Η παραπάνω διευθέτηση για τεχνικούς λόγους του χρόνου υποβολής των επισυναπτόμενων αρχείων ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΩΝ,
δίνει την ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ, και σε όσους φορείς και επιχειρήσεις έχουν ήδη υποβάλλει συνολική αίτηση,
να αλλάξουν τυχόν ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ.
β/ Η ανωτέρω παρασχόμενη δυνατότητα για up loading των επισυναπτόμενων αρχείων δεν αφορά ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ,
αλλά διευκόλυνση για τεχνικούς λόγους. Συνεπώς δικαιολογητικά που θα έχουν ημερομηνία έκδοσης ή επικύρωσης
μεταγενέστερη της 16ης Μαϊου 2011 ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτά κατά την διαδικασία αξιολόγησης.

17/03/2011

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ

08/03/2011

Ενημερωτική Συνάντηση στην Τρίπολη για τα προγράμματα «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ». Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011, ώρα 17:00-20:00 (Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Αρκαδίας, Καλαμάτας 113, Τρίπολη).

Πρόσκληση

 

03/03/2011

ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

17/2/2011

Ενημερωτικές Συναντήσεις στη Λάρισα και τα Ιωάννινα για τα προγράμματα «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ».

Λάρισα: Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011, ώρα 18:00-20:30, Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Λάρισα).

Πρόσκληση (Λάρισα)

Ιωάννινα: Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011, ώρα 18:00-20:30, Επιμελητήριο Ιωαννίνων, Ιωάννινα.

Πρόσκληση (Ιωάννινα)

 

14/2/2011

Ενημερωτική Συνάντηση στην Πάτρα για τα προγράμματα «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ». Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011, 18:00-20:30, Πολυχώρος «Αγορά Αργύρη», Πάτρα.

Πρόσκληση

9/2/2011

Ενημερωτική Συνάντηση στην Αλεξανδρούπολη για τα προγράμματα «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ». Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2011, 10:30-13:00, Επιμελητήριο Έβρου, Αλεξανδρούπολη.

Πρόσκληση

2/2/2011

Ενημερωτική Συνάντηση για τα προγράμματα «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011, 18:00-20:30, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Πρόσκληση

29/01/2011

Ενημερωτική Συνάντηση για τα προγράμματα «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011, 10:30-13:00, Ηράκλειο Κρήτης.

Πρόσκληση

14/1/2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ».

Δελτίο Τύπου