ΤΕΒΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – 2

12/04/2016

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – 2

Αγαπητοί συνεργάτες,

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσής μας περί διευκρινίσεων επί των αρχείων ενστάσεων, σας διευκρινίζουμε και το εξής:

Στα αρχεία pdf  και excel _NAI_  με τα μέλη Ωφελουμένων, περιλαμβάνονται ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΕΛΙΚΩΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ στο ΕΠ ΕΒΥΣ.

Ως προς τις εγγραφές στο αρχείο pdf _ΝΑΙ_ που φέρουν το σχόλιο της Επιτροπής Ενστάσεων με γραμματοσειρά μπλε χρώματος «Η ένσταση γίνεται δεκτή και παραπέμπεται στη ΓΓΔΕ για έλεγχο εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων», σας ενημερώνουμε ότι ο έλεγχος έχει ήδη γίνει και οι εν λόγω ωφελούμενοι είναι τελικώς εγκεκριμένοι.