ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ: “ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ”, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

3/2/2016

«Ελκυστικότητα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης: κοινωνικές και έμφυλες διαστάσεις»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ: Άρθρα και Μελέτες, 11/2016, Φεβρουάριος 2016

ΣΥΝΤΑΞΗ: Δρ Χρύσα Παϊδούση

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: c.paidoussi@eiead.gr