ΗΜΕΡΙΔΕΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ, ΤΡΙΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΤΟΝ ΙΑΝΟ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

05.12.2013

ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

«Η ανεργία των νέων στην περίοδο της οικονομικής κρίσης: Δεδομένα & Προοπτικές»

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013 & ώρα 11:00-14:00

Αίθουσα εκδηλώσεων Βιβλιοπωλείου ΙΑΝΟΣ,

Σταδίου 24, Αθήνα

Προσέλευση: 10:45-11:00

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ