Εκδόσεις Εκτύπωση

2012

Σταύρος Π. Γαβρόγλου
Άρθρα και Μελέτες, 4/2012, Ιούνιος 2012

- Οι Εργασιακές Σχέσεις Μετά το Μνημόνιο : Παράρτημα
Παναγιώτης Κυριακούλιας Στέλεχος ΕΙΕΑΔ
Άρθρα και Μελέτες, 3/2012, Μάρτιος 2012

- Οι Εργασιακές Σχέσεις Μετά το Μνημόνιο : Πανόραμα της
Μεταρρύθμισης της Εργασιακής Νομοθεσίας 2010-2012
Παναγιώτης Κυριακούλιας Στέλεχος ΕΙΕΑΔ
Άρθρα και Μελέτες, 2/2012, Μάρτιος 2012

- Το Κόστος Εργασίας στην Ελλάδα Πριν και Μετά το Μνημόνιο
Σταύρος Π. Γαβρόγλου
Άρθρα και Μελέτες, 1/2012, Ιανουάριος 2012