ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ': ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Παρασκευή, 18 Μάιος 2012 17:17

18.05.2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΟΤΥΠΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ Μ.Μ.Ε.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 06 Νοέμβριος 2012 17:55