Example of Section Blog layout (FAQ section)

26/09/2016

ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΕΒΑ

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 26.09.2016 λειτουργεί ο κάτωθι νέος ιστότοπος για το ΤΕΒΑ: http://teba.eiead.gr

Εφεξής, όλες οι ανακοινώσεις/ενημερώσεις/πληροφορίες που αφορούν στο ΤΕΒΑ και το ΕΠ ΕΒΥΣ θα αναρτώνται στον νέο ιστότοπο.

 

22/09/2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (Δ/νση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών  - Τμήμα Ελέγχου Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Αγαθών) προέβη στη σύνταξη ή/και επικαιροποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών 49 προϊόντων, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο προμήθειας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής. Οι προτάσεις της ΓΓΕ σχετικά με τη συσκευασία και την περιεχόμενη ποσότητα των προϊόντων, καθώς επίσης σχετικά με τους διενεργούμενους ελέγχους, δεν είναι δεσμευτικές για τους Δικαιούχους, αποτελούν ωστόσο έναν καλό οδηγό για την ευδοκίμηση των διαγωνιστικών διαδικασιών και την εκτέλεση των συμβάσεων.

Διευκρινίζεται επίσης ότι η προμήθεια των ανωτέρω 49 ειδών δεν είναι δεσμευτική για τους Δικαιούχους, καθώς αυτοί έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν οποιοδήποτε προϊόν επιθυμούν, το οποίο εμπίπτει στους Δείκτες Εκροών του Προγράμματος.

Για να δείτε τις Τεχνικές Προδιαγραφές, παρακαλώ πατήστε εδώ.

 
E-mail

07/09/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παρακαλούνται οι Επικεφαλής Εταίροι των Κοινωνικών Συμπράξεων που ολοκληρώνουν τη διενέργεια των διαγωνισμών αποκεντρωμένων προμηθειών τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής να αποστέλλουν στη Διαχειριστική Αρχή, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου   (υπόψη Μονάδας Β’ e.fotopoulou@eiead.gr) τα εξής:

Α) Ενημέρωση σχετικά με τη μεθοδολογία διανομής των αποκεντρωμένων προμηθειών (π.χ είδη προϊόντων, ποσότητες ανά ωφελούμενη μονάδα, πλήθος διανομών, τρόπος ενημέρωσης ωφελουμένων κτλ)

Β) Ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα διανομής αποκεντρωμένων προμηθειών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ, σελ. 20: «Το πρώτο εικοσαήμερο κάθε μήνα ο Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου αποστέλλει στη Διαχειριστική Αρχή μηνιαίο πρόγραμμα διανομής ανά σημείο διανομής, για τον μήνα που ακολουθεί. Σε κάθε περίπτωση, γνωστοποιείται έγκαιρα στη Διαχειριστική Αρχή οποιαδήποτε αλλαγή στο μηνιαίο πρόγραμμα διανομής.»

 

06/09/2016 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

 

Για πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4412/2016, καθώς και για το ΕΣΗΔΗΣ και το ΚΗΜΔΗΣ, μπορείτε να αποταθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page142.jspx?6wc.contextURL%3D%252Fspaces%252Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3D15hq8l6ezl_67&_afrLoop=2784227092462832#%40%3F6wc.contextURL%253D%25252Fspaces%25252Fprod_ministry%2526_adf.ctrl-state%253D15hq8l6ezl_67%3D%26_afrLoop%3D2784227092462832%26

 

 

02/09/2016

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

            Ενημερώνουμε τους Δικαιούχους του ΕΠ ΕΒΥΣ ότι σύμφωνα με την παρ. 3 α) του άρθρου 19 της με αριθμ. 604/24-04-2015 (ΦΕΚ Β’ 770/2015) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)»:

«α) Η πρώτη δόση, η οποία είναι προκαταβολή ύψους 30% του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης για την υλοποίηση της Πράξης καταβάλλεται μετά την υποβολή Βεβαίωσης Έναρξης Υλοποίησης από τον Δικαιούχο στην Διαχειριστική Αρχή, που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης

            Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι Δικαιούχοι να συμπληρώσουν το συνημμένο σχέδιο Βεβαίωσης Έναρξης Υλοποίησης έως 16.09.2016 και να το αποστείλουν πρωτότυπο στη Διαχειριστική Αρχή, υπ’ όψιν  Μονάδας Β’.

 


Σελίδα 11 από 35