05/03/2019

Προκειμένου να συγκεντρώνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση του Προγράμματος, παρακαλούνται οι φορείς διαχείρισης να συμπληρώνουν, για την καταβολή της β΄δόσης και της αποπληρωμής, τοexcel συγκεντωτικό και ατομικά – ορθή επανάληψη αρ. 2» αντί εκείνου που αναρτήθηκε στις 24/01/2019.