2018

 

ΣΕΙΡΑ: «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και Αγορά Εργασίας». 

ΕΤΠ-ΣΜ ΛΑΡΙΣΑ-ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, 2018