14/11/2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του τεχνικού δελτίου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΑΑΕ)» κωδ. 5001171/ Κ.Π. 2016ΣΕ33410020 και Δικαιούχο το Ε.Ι.Ε.Α.Δ για το έργο  «Ανάπτυξη ενός οικονομετρικού υποδείγματος για την αγορά εργασίας (ζήτηση και προσφορά εργασίας)».

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ