04/11/2016

Σας ενημερώνουμε ότι προσωρινά τα τηλέφωνα του ΕΙΕΑΔ δεν λειτουργούν λόγω εμπρηστικής επίθεσης.