06.02.2013

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Γ’
 
Από σήμερα 6 Φεβρουαρίου 2013 η διαδικασία καταγραφής και διαχείρισης των προγραμμάτων
κατάρτισης της πρόσκλησης Γ’ θα υλοποιείται ΜΟΝΟ μηχανογραφικά. Για τα προγράμματα που
υλοποιούνται θα πρέπει να ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων στην εφαρμογή εντός
δεκαπέντε ημερών.
 
 
 
Το μέγεθος των 5 ΜΒ θεωρείται αρκετό για να καλύψει τον όγκο όλων των απαιτούμενων
συνημμένων αρχείων. Εννοείται ότι η χωρητικότητα 5 ΜΒ αναφέρεται σε κάθε αρχείο που
γίνεται upload. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το 5 MB, τότε  να συμπιεστεί ηλεκτρονικά
το αρχείο. Αν παρά ταύτα και πάλι δεν επαρκεί, να χωριστεί το αρχείο με ειδική ένδειξη
στον τίτλο του και να γίνει upload διαδοχικά.