Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Πέμπτη, 20 Δεκέμβριος 2012 17:01

20.12.2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β' : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ του ΕΙΕΑΔ (απόσπασμα 18ου Πρακτικου,7-12-2012),
με ΑΔΑ Β4ΜΕΟΞ7Φ – ΩΔΟ εγκρίνονται οι κάτωθι επιχειρήσεις που εντάσσονται στα Κλαδικά
Σχέδια με ID 502- Α.Π 440, και ID 508- Α.Π 455. (πίνακας)
Στην κατεύθυνση αυτή καλούνται οι ανωτέρω επιχειρήσεις, όπως υποβάλλουν τα απαραίτητα
για συμβασιοποίηση δικαιολογητικά , στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικής Ελλάδας με έδρα
την Λάρισα, Διεύθυνση Ερμογένους 10, ΤΚ 41447 ,Τηλ. 2410-257879, Φαξ 2410-257879,
από7/01/2013 έως 18/01/2013.