03.09.2012


ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Γ': «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 20-49 ΑΤΟΜΑ,   ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) θέτει σε λειτουργία
το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης των προγραμμάτων στο πλαίσιο της πρόσκλησης Γ.

Η είσοδος στην αρχική οθόνη επιτυγχάνεται με τη μετάβαση στον ιστότοπο http://entry.eiead.gr/c
αφού καταχωρηθούν τα στοιχεία εισαγωγής που χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική υποβολή της αίτησης
(δηλαδή το AΦΜ της επιχείρησης και το password). Σε περίπτωση που έχει ξεχαστεί ο κωδικός,
ενεργοποιείται η επιλογή «ξέχασα τον κωδικό μου» που υπάρχει στην οθόνη εισόδου.

Η προθεσμία για την υποβολή των τεχνικών δελτίων κρατικών ενισχύσεων είναι η
12η Σεπτεμβρίου 2012. Παρακαλούμε πριν την υποβολή των τεχνικών δελτίων να
συμβουλευτείτε τις σχετικές οδηγίες.
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 05 Δεκέμβριος 2012 16:09