ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β': ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Τρίτη, 15 Μάιος 2012 14:59

15.05.2012

 

ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ B':  «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ.- ΕΣΠΑ 2007-2013:

Με την υπ΄ αριθμόν 2.10940/Οικ.3.1039 (ΦΕΚ Β΄ 1463/3-5-2012) απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
τροποποιήθηκε η υπ αριθμ. 0.18806/οικ.3.3072/2010 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης(ΦΕΚ Β΄ 1658),
όπως ίσχυε τροποποιηθείσα με την υπ΄ αριθμόν 1.4772/οικ.3.868 /2011 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 539)
και η μέγιστη δημόσια δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 117.300.000€.

 

ΦΕΚ Β΄ 1463/3-5-2012

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 29 Μάιος 2012 12:35