ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail

                 

                                                                       ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


 
 

 

 

2016 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΕΑΔ 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Executive summary 2016

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ - Διαδραστική Βάση

ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ _ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΕΔ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ (Δεκ. 2016)

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΙΜΕ ΓΣΕΕΒΕ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΛΑΔΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2000-2015

 


 

 

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΙΕΑΔ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ  15-7-2016

Παράρτημα Παραδοτέου ΕΙΕΑΔ Μηχανισμού Διάγνωσης 15-7-2016

Διαδραστική βάση δεδομένων δυναμισμού επαγγελμάτων 15-7-2016

ΟΑΕΔ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

 

  

2015 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 

Επιτελική σύνοψη διάγνωσης αναγκών παραδοτέων Β΄φάσης

Σχέδιο Δράσης Διάγνωσης Αναγκών 6-5-15 ΤΕΛΙΚΟ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6-6-2015

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 30-6-2015

Μεθοδολογικός οδηγός περιφερειών 9-11-15

Δυναμισμός κλάδων και επαγγελμάτων με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού 9-11-15

Μεθοδολογικός οδηγός κοινωνικοί εταίροι 9-11-15

ΟΑΕΔ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

 

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΓΣΕΒΕΕ, ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ    

ΓΣΕΒΕΕ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΟΣ     

ΕΣΕΕ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ     

ΕΣΕΕ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ   

ΙΝΣΕΤΕ, ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ-ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ     

ΙΝΣΕΤΕ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ DIGITAL MARKETING ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ   

ΣΕΒ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΣΕΒ, ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη             ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ             ΜΕΡΟΣ Α'                      ΜΕΡΟΣ Β'

Κεντρική Μακεδονία                         ΜΕΛΕΤΗ                              ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

Δυτική Μακεδονία

Ήπειρος

Θεσσαλία                                        ΕΝΟΤΗΤΑ Α'                         ΕΝΟΤΗΤΑ Β'      

Στερεά Ελλάδα

Αττική

Νότιο Αιγαίο

Βόρειο Αιγαίο                                   1ο Παραδοτέο                    2ο Παραδοτέο                  3ο Παραδοτέο

Ιόνια Νησιά

Δυτική Ελλάδα

Πελοπόννησος

Κρήτη

Έρευνα εργοδοτών - παραδοτέο κοινωνικών εταίρων - Δεκέμβριος 2015

Έρευνα εργαζομένων-παραδοτέο κοινωνικών εταίρων-Δεκέμβριος 2015

ΕΙΕΑΔ Συνολική Μεθοδολογία 31-12-2015 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 31-12-2015 

Παραδοτέο Διάγνωσης Συνολικό 31-12-15

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Διαδραστική βάση δεδομένων δυναμισμού επαγγελμάτων 15-7-2016

Εξέλιξη της απασχόλησης στα 4 από τα πλέον φθίνοντα επαγγέλματα

Εξέλιξη της απασχόλησης στα 4 από τα πλέον δυναμικά επαγγέλματα

Απασχόληση ανά εκπαιδευτικό επίπεδο 2008-2014                                                                   

Employment by educational attainment level, 2008-2014

Απασχόληση ανά επαγγελματική κατηγορία 2008-2014                                                               

Employment by general occupational category 2008-2014

Απασχόληση ανά επαγγελματική κατηγορία και τρία επίπεδα εκπαίδευσης 2008-2014                     

Employment by general occupational category and educational attainment level, 2008-2014

Ανεργία ανά εκπαιδευτικό επίπεδο 2008-2014                                                                           

Unemployment rates by educational attainment level (%), 2008-2014

  

ΑΡΘΡΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6-6-2015

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 30-6-2015

Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας RIS3 2015

RIS3 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΒΕ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠ ΕΝΤΑΣΗΣ , Ιούνιος 2015

CEDEFOP 2015 Matching skills and jobs in Europe

World Economic Forum Skills Mismatch 2014

ΠΑΕΠ 2005 Μεθοδολογία Διάγνωσης

Κωδικοποίηση εκπαίδευσης ISCED 2011

Κωδικοποίηση επαγγελμάτων ISCO 08

Κωδικοποίηση κλάδων ΣΤΑΚΟΔ 2008

ΕΟΠΠΕΠ Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς και δεξιότητες στην Ελλάδα

ΕΟΠΠΕΠ Δεξιότητες για πράσινα επαγγέλματα στην Ε.Ε.

ΕΟΠΠΕΠ Δεξιότητες για πράσινα επαγγέλματα στην Ελλάδα

ΕΟΠΠΕΠ 2013 Επαγγελματικοί τομείς και δεξιότητες